Varegrupper  
 
»  Programmer
»  Brancheløsninger
»  Moduler
»  NemFaktura
»  Opdateringer
»  Opgraderinger
»  Programmering
»  Hotline
 
     
  Information  
 
»  REEFTmobile
»  AirBOSS vers. 18 - 2017
»  PC LØN vers. 17 - 2017
»  Download Opdatering
»  Download Demo
»  Download AirBOSS
»  Webshop Demo
»  Installationsvejledning
»  Kursusoversigt
»  Fjernsupport
»  Om virksomheden
»  Sådan handler du
»  Hostingsfirmaer
»  Referenceliste
»  FAQ
»  Betingelser
»  Forhandlere

 
     
 
PC LØN vers. 17 - 2017


Nyt til indberetning og satser 2017

SKAT (eIndkomst)
Den ny PC LØN indeholder nødvendige tilretninger, så der fortsat kan indberettes lønoplysninger til SKAT.

Nye satser
PC LØN anvender automatisk nye gældende satser, herunder de nye satser for kørsel. Du skal ikke indskrive nye satser manuelt.

Felter for feriepenge
Hvis jeres virksomhed ikke anvender FerieKonto eller anden feriekasse: Lønmodtagerens stamkort i PC LØN er tilføjet nye felter, der er nødvendige for at virksomheden kan udbetale de feriepenge, der løbende er optjent og registreret i 2016.

Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF)
PC LØN er tilpasset, så jeres virksomhed kan lave udtræk af de obligatoriske oplysninger for 2017 på fil. Hvis der skulle være mangler i datagrundlaget for filerne - dvs. lønsedler mv., kan du manuelt tilføre de manglende data, så indberetningerne bliver korrekte.

Kommende nyt til PC LØN

Periodeafstemning, formatering i Excel
Det bliver lettere at bruge funktioner til periodeafstemning sammen med Microsoft Excel. Når du overfører til Excel, bliver tekst og tal nu automatisk praktisk formateret. Tal bliver formateret med to decimaler og tusindtals-separator. Koloner bliver formateret, så tekst og tal fremstår i sin helhed. Dataarket bliver formateret med frysning af ruder. Sådan at overskrifter, feltnumre mm. bliver stående, når du ruller op og ned i arket. Navne, CPR-numre mm. står ligeledes fast til venstre, når du ruller til venstre og højre for at se koloner med forskellige felter.

Lettere søgning på lønmodtager
Når du søger efter en lønmodtager, får du mulighed for at bruge fritekstsøgning. Skriv f.eks. blot en del af fornavn, efternavn eller CPR nr. Så finder PC LØN lønmodtageren.

Klar tekst på skærmen i Windows 10
Tekster vil altid stå klart på skærmen. Det gælder også på store skærme, der ellers kan være en udfordring med Windows 10. Du kan også vælge at have PC LØN i et frit vindue, der kun fylder en mindre del af skærmen.

Sorteret lønfil til netbank
Når du udskriver nettoløn på papir eller fil til netbank, vil udbetalingerne komme ud i samme rækkefølge som lønsedlerne. Har du mange lønmodtagere, kan du lettere kontrollere, at lønningerne er rigtige i netbanken, inden du godkender udbetalingerne.

Lettere administration af fratrådte lønmodtagere
Du vil kunne vælge, at fratrådte lønmodtagere ikke skal vises i stamdata. Dette er lettere i daglig brug, hvis du ikke altid sletter fratrådte lønmodtagere. Du kan dog altid sætte et kryds, så også de fratrådte lønmodtagere vises. F.eks. kan du finde en fratrådt lønmodtager frem - og let markere, at vedkommende nu er genansat. Eller du kan finde fratrådte lønmodtagere frem for at slette dem, når du ønsker.

Sygeløn i status på lønsedlen
Udbetaling af sygedagpenge og løn under sygdom år til dato vil kunne fremgå af status på lønsedlen.

ACF søgefunktion
Til brug, hvis du anvender Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF): Når du retter og tilføjer data til grundlaget for registrering af feriepenge, bliver det lettere at finde relevante lønmodtagere. Du kan nu søge på navn, CPR-nr. og bruge fritekstsøgning, som du kender det fra andre steder i PC LØN.

Statistik, gennemgang af lønmodtagere
For PC LØN med statistik-modul: Du får mulighed for at gennemgå relevante lønmodtageres statistik-stamdata på en mere hensigtsmæssig måde. Når du gennemgår lønmodtagerne en for en i statistik-modulet, viser PC LØN kun de lønmodtagere, der har fået løn i den periode, du skal lave statistik for.

Mest for revisorer

Kontering med samlekonti og disponering
PC LØN giver allerede mulighed for at disponere lønudgifter mv. på forskellige konti. Af hensyn til revision kan det dog være hensigtsmæssigt, at den samlede lønudgift fremgår af en enkelt postering. PC LØN vil derfor give mulighed for at bruge en samlekonto (debet) til lønudgiften. Der er tilsvarende en konto til brug for disponering af lønudgiften (kredit). Lønudgiften disponeres ud på de enkelte konti for lønudgifter. Ved disponeringen fordeles lønudgiften på de kontonumre, der er angivet i PC LØNs grupper. Det sker efter samme regler som allerede nu bruges i PC LØN. Det bliver tilsvarende muligt at anvende samlekonti og konti for disponering vedr. ATP og skattefri udbetalinger.

Overblik over kommende betalinger
Det bliver muligt at udskrive et enkelt ark, der samlet viser kommende betalinger vedr. skat, feriepenge og ATP. Det er lettere, når det skal kommunikeres til kunder / klienter, hvad der skal betales.


Udskriv denne side